All About


About All About

Naš zadatak je unapređenje poslovanja klijenata, uz jasno iskazane i merljive koristi. Sa tim ciljem kreiramo i predstavljamo usluge, softverske alate i znanja za upravljanje informacijama, komunikacijom, promocijom i prodajom.
Zašto?
Nije lako pronaći, izabrati i kupiti uslugu, softver ili znanje koji odgovara Vašim poslovnim potrebama. Još teže je proceniti kvalitet proizvoda ili ljudi koji na njima rade. Najteže ih je integrisati u poslovne procese i ostvariti planiranu poslovnu korist. Zato All About, da Vam u tome pomogne.
Kako?
Da bismo Vam u poslovanju pomogli maksimalno se trudimo da:
  • Pažljivo izaberemo usluge, softver ili znanja;
  • Kratko i jasno ih predstavimo - zašto, kako i cena;
  • Precizno definišemo potrebe i detaljno ugovorimo poslove;
  • Dosledno primenjujemo projektno-procesnu metodologiju rada, po kojoj je sve jasno: šta se radi, ko, kada i kako, kakva je i kolika ostvarena korist.
Pored All About, u 2017. godini ćemo na našim sajtovima predstavljati usluge i proizvode drugih kompanija i pojedinaca. Nije nam pritom cilj masovnost nego kvalitet, te ćemo objavljivati samo ponude ponuđača koji imaju minimum 5 godina iskustva u poslovima koje nude i dobre poslovne reference.
Cena?
Kada postoji fiksna cena, ona je data u opisu usluge ili proizvoda. U slučajevima kada cena zavisi od obima i vrste angažovanja opisan je način njenog formiranja.
Javite nam se