All About


Izrada sajta za mali biznis

Povolja cena sajta i brza izrada. Jeftina i efikasna promocija, garantovana posećenost sajta i kontakti kupaca.
Zašto?
Malom biznisu, malim preduzećima i preduzetnicima je potreban dobar i jeftin sajt. Dobar - da dovodi nove kupce, jeftin - jer nije potreban sajt za velika tržišta niti sajt složenog softvera.
Kako?
Po pravilu dobro i jeftino ne idu zajedno. Da biste imali dobar i jeftin sajt, važno je da uradimo dogovoreno, brzo i tačno na vreme, u svim fazama rada:
  • Određivanju menija i ostalih stranica sajta;
  • Izboru dizajna;
  • Dostave fotografija i teksta;
  • Izbora ključnih reči za Google oglase;
Naše je da:
  • Napravimo sajt prema izabranom dizajnu;
  • Unesemo strane, slike i tekstove;
  • Postavimo sajt na server i pustimo ga u rad;
  • Upravljamo Google oglasima.
Cena?
Cena izrade ovakvog sajta se kreće od 300 evra (kada od Vas dobijemo gotove, upotrebljive slike i tekstove) do 600 evra kada mi pripremamo fotografije i pišemo tekstove.

Pored cene izrade sajta, plaćate godišnji hosting, domen i tehničku podršku od 130 evra. Posebno planiramo i realizujemo Google kampanju. Google oglasi se plaćaju po kliku, podešavanje i pokretanje prve kampanje ne naplaćujemo.

Želim dobar i jeftin sajt
Ukoliko Vam je potreban web sajt posebnih funkcionalnosti pogledajte Razvoj i izrada web ili net softvera.