All About


Moj problem i moje rešenje

Personalizovana usluga pomoći u oblastima komunikacije, promocije i prodaje. Definisanje problema, otkrivanje uzroka i pronalaženje rešenja.
Zašto?
Iako su poslovni problemi i njihovi uzroci, metode i znanja potrebna za njihovo rešavanje gotovo identični, nisu isti ljudi koji treba da ih reše. Otuda personalizovana usluga, prilagođena stavovima, znanju i međusobnim odnosima ljudi koji na njima rade.
Kako?
Usluga je nastala kao posledica iskustva u pružanju pomoći klijentima u izabranim, konkretnim poslovim problemima komunikacije, promocije i prodaje. Odvija se u tri saznajne i dve operativne faze:
  • Vaš opis problema;
  • Strukturno definisanje problema;
  • Pretpostavke rešenja – volja, ovlašcenja, znanje i sredstva;

  • Planiranje rešenja - ko, šta, kako i kada radi;
  • Monitoring realizacije plana (opciono).
Osnovne pretpostavke za uspešnu realizaciju ove usluge jesu poverenje, pozitivna međusobna komunikacija i posvećenost problemu ovlašćenih menadžera i zaposlenih koji na rešavanju problema rade. Dobro se zamislite nad ovom rečenicom, ljudi su ključni a ne sredstva, zato pažljivo izaberite tim.

Obzirom da bez potpunog poverenja nema dobrih rešenja, lične stavove i mišljenja izneta u toku ugovaranja poslova ili u toku rada na rešavanju problema tretiramo kao ličnu ili profesionalnu tajnu.
Cena?
Cena usluge je proporcionalna složenosti organizacije sa kojom se radi i vrsti problema sa kojim se suočavamo, a kreće se u rasponu od 250 evra do više desetina hiljada evra. Mada je svakome vlastiti problem najveći, neki od njih se rešavaju uz malo našeg rada, dok se na drugima mesecima prikupljaju informacije, planira i radi. Otuda toliki raspon cena.
Pomozite mi da rešim problem