All About


Predložite vežbe za 2016/2017.

Fokus vežbi 2016/17. je na razvijanju sposobnosti predviđanja, ranog uočavanja i sprečavanja rizika za pojavu poslovnih problema. Oblasti naše rada su informisanje, komunikacija, promocija i prodaja.

Vaša je odluka šta želite da vežbate i sa kojim ciljem. Predložite teme.
Predložite vežbu