All About


Moj problem i moje rešenje

Personalizovana usluga pomoći u oblastima komunikacije, promocije i prodaje. Definisanje problema, otkrivanje uzroka i pronalaženje rešenja.

Unapređenje promotivnih i prodajnih procesa

Monitoring i analiza promotivnih i prodajnih procesa. Unapređenje planiranja, izvršavanja i merenja rezultata. Razvoj softverskih alata.

Analiza distributivno-prodajne mreže

Analiza i unapređenje rada distributivno-prodajnih organizacija i prodajnih mesta. Interno i eksterno poboljšanje promocije i prodaje.

Pomoć pri odlučivanju gde, kako i po kojoj ceni oglašavati

Analiza validnosti medija za Vaš posao, analiza predloga obima i načina oglašavanja, procena opravdanosti cene oglasnih usluga. Google oglasi.

Analiza web sajta, akcija korisnika i poslovnih procesa

Analiza poslovnih ciljeva, osobina web softvera, plasmana i relevantnosti informacija, akcija korisnika i njima indukovanih poslovnih procesa.

Pomoć u razvoju softvera za komunikaciju, promociju i prodaju

Pomoć u razvoju web biznisa i web softvera. Od ideje, definisanja poslovnih ciljeva, preko projektne dokumentacije do puštanja sajta u rad.

Izrada sajta velike vrednosti

Izrada sajta koji omogućava više desetina hiljada evra uštede ili više stotina hiljada evra prodaje. Fokus usluge je na ostvarenoj vrednosti.

Izrada sajta za mali biznis

Povolja cena sajta i brza izrada. Jeftina i efikasna promocija, garantovana posećenost sajta i kontakti kupaca.