All About


Web spider All About Info

Web spider (robot) za ciljano prikupljanje Vama potrebnih informacija sa interneta. Razvoj specifičnih funkcija upravljanja ovim informacijama.
Zašto?
Pretraživači poput Google-a i Bing-a koriste moćne spider-e za prikupljanje informacija sa interneta, nudeći korisnicima beskonačno mnogo rezultata, rangiranih po njima znanim kriterijumima. O njihovoj korisnosti ne treba trošiti reči. Međutim, ukoliko je za Vaš posao važno da pratite određeni uski segment informacija, određenih izvora i da ih vrednujete po Vama bitnim kriterijumima, pretraživači Vam ne pomažu mnogo ili ne pomažu uopšte. Za to Vam je potreban naš web spider, koji u kombinaciji sa alatima za upravljanje informacijama radi ono što želite.
Kako?
Web spider All About Info proširuje funkcije Website-a All About Info i omogućava Vam da:
  • Prikupljate sa interneta sistemske ili od Vas definisane tipove informacija;
  • Određujete izvore informacija i dinamiku prikupljanja;
  • Kategorišete i vrednujete prikupljene informacije;
Obim i raznovrsnost informacija na internetu, kao i različitost zahteva klijenata za upravljanjem ovim informacijama zahteva naše dodatno angažovanje i razvoj posebnih funkcija.
Cena?
Webspider All About Info koristimo za prikupljanje informacija po posebnim zahtevima naših klijenta. Obzirom na različitost zahteva cenu dajemo nakon upita i preciziranja načina rada spider-a, obima i vrste potrebnih informacija.

Softver Web spider-a namenjen programerskim kompanijama u slobodnoj prodaji će se pojaviti u 2017. godini.
Treba mi Web spider